Bartosz Schodowski Brak komentarzy

30 czerwca 2016 roku w Płocku odbyły się ćwiczenia pk. „KATASTROFA 2016”. Scenariusz ćwiczeń zakładał katastrofę lotniczą z udziałem samolotu pasażerskiego. Na miejsce ćwiczeń został wskazany teren zakładu mleczarskiego, gdzie spadający samolot runął na zabudowania.

Celem ćwiczeń było podwyższanie umiejętności działania oraz sprawdzenie i doskonalenia funkcjonowania współdziałania poszczególnych służb podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W ćwiczeniach zaangażowane były następujące podmioty i służby: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Urząd Miasta w Płocku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Uczestnicy ćwiczeń wykonywali zadania przewidziane do realizowali w scenariuszu. Na poszczególnych odcinkach bojowych koordynowano prace kompanii gaśniczych, specjalistycznych grup ratowniczych, plutonów ratowniczych, wybranych sił i środków z terenu Mazowsza oraz współdziałających z nimi formacji innych służb i podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *