Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

OGŁOSZENIE NR 1/N/2018

 O NABORZE DO SŁUŻBY

W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

– Ilość kandydatów do przyjęcia do służby przygotowawczej:  3.

– System pełnienia służby: zmianowy 24/48 godzin.

– Nabór na stanowiska: stażysta, stanowiska docelowe: starszy ratownik, starszy ratownik-kierowca

– Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Mazowieckim.

  1. Wymagania konieczne:

Kandydat do służby powinien spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313):

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego,
  • posiadanie zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w PSP.
  1. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  • życiorys,
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru oraz niezbędne dokumenty (załączniki) znajdują się w pliku pdf (do pobrania w poniższym linku)

Ogłoszenie NDM Komendanta Powiatowego PSP – 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *