Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) z terenu powiatu nowodworskiego brały udział w 1406 interwencjach. Poniżej przedstawiono wykresy z podziałem na rodzaj zdarzeń na terenie całego powiatu, z liczbą zdarzeń w poszczególnych gminach, a także dane dotyczące osób poszkodowanych oraz strat materialnych i uratowanego mienia.

Rys. 1 Interwencje w 2018 roku w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe

Rys. 2 Interwencje w 2018 roku w poszczególnych gminach powiatu nowodworskiego

Rys. 3 Poszkodowani wskutek pożarów i miejscowych zagrożeń w 2018 roku w poszczególnych gminach

Rys. 4 Straty materialne oraz mienie uratowane podczas zdarzeń na terenie powiatu nowodworskiego w 2018 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *