Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

Zbliża się okres zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Ferie zimowe na terenie województwa mazowieckiego zaczynają się w dniu 28 stycznia i będą trwać do 8 lutego. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i satysfakcji naszych dzieci podczas feryjnego wypoczynku, Wojewoda Mazowiecki uruchomił kampanię edukacyjno-informacyjną o nazwie „Bezpieczne ferie 2019”. Główne założenia kampanii są następujące:

  1. Akcja edukacyjna wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z korzystaniem z tzw. dzikich lodowisk, zagrożeń pożarowych w budynkach mieszkalnych, w tym niebezpieczeństw wynikających z emisji tlenku węgla oraz zasady zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe 998 i 112.
  2. Przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.
  3. Kontrola miejsc i organizatorów zimowego wypoczynku pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  4. Akcja Bezpieczne lodowiska 2019 polegająca na pomocy w wylewaniu lodowisk przez straż pożarną.
  5. Kampania edukacyjna PSP Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa Propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych, w tym wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz stosowanie domowych czujek dymu i tlenku węgla.
  6. Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych przez zarządców, właścicieli lub administratorów obiektów budowlanych.

Partnerami Państwowej Straży Pożarnej w realizacji założeń kampanii „Bezpieczne ferie 2019” są:

  1. Mazowiecki Kurator Oświaty w zakresie kontroli miejsc i organizatorów zimowego wypoczynku pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  2. Policja w zakresie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych oraz w ramach współpracy przy organizacji pokazów ratownictwa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnych społeczności podczas ćwiczeń jednostek straży pożarnej na zamarzniętych akwenach.

Poniżej zamieszczamy link do przydatnych informacji związanych z kampanią, umieszczonych na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/bezpieczne-ferie/14453,Bezpieczne-ferie-dzialania-sluzb-i-inspekcji-na-Mazowszu.html

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na ewentualne spotkania edukacyjne w formie pogadanek, ćwiczeń lub pokazów. Informacji udzielają

mł. bryg. Tomasz Wołoszyn, tel. 22 765 81 45, 690 449 568

lub

bryg. Jacek Gaczkowski, tel. 608 491 988

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *