Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W czerwcu 2019 roku Wojewoda Mazowiecki zainicjował start kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje 2019”. Kampania ma na celu realizację działań prewencyjno-informacyjnych dotyczących zasad bezpiecznego wypoczynku w sezonie wakacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Kampania jest realizowana przez służby i podmioty realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W kontekście ustawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej główne obszary kampanii „Bezpieczne wakacje 2019” to:

  • bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą,
  • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na obozach harcerskich i w miejscach letniego wypoczynku, mających charakter obozów, które nie są organizowane w budynkach lecz pod namiotami.

Bezpieczeństwo nad wodą

W województwie mazowieckim kąpieliska i miejsca przeznaczone do kąpieli są badane przez sanepid, który stworzył specjalny serwis kąpieliskowy, zawierający informacje m.in. o jakości wody i infrastrukturze na terenie wypoczynku. Z serwisu można dowiedzieć się, czy dane kąpielisko jest otwarte. Natomiast informacje o miejscach przeznaczonych do kąpieli można znaleźć na stronie: wsse.waw.pl.

W 2019 roku na Mazowszu na skutek utonięcia straciły życie 22 osoby (stan na 15 czerwca). Mając to na uwadze podległe Wojewodzie Mazowieckiemu służby i inspekcje podejmują dodatkowe działania, zwiększające bezpieczeństwo kąpiących się. Szczególnej kontroli podlegają dzikie kąpieliska, na których najczęściej dochodzi do utonięć. Ze statystyk wynika, że każdego roku na terenie województwa tonie kilkadziesiąt osób: w 2015 – 62, w 2016 r. – 47, w 2017 r. – 49, w 2018 r. – 68. Zdecydowana większość spośród ofiar to mężczyźni.

Najczęściej do utonięć dochodzi na niestrzeżonych kąpieliskach lub w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Obserwując dane dotyczące osób, które utonęły zauważa się wpływ wysokich temperatur na liczbę ofiar w wyniku korzystania z niewłaściwych miejsc do kąpieli. Pojawiające się upały skłaniają osoby do orzeźwiających kąpieli w niebezpiecznych zbiornikach, często „dzikich kąpieliskach”.

W ramach przygotowań do sezonu wypoczynkowego Mazowiecka Policja realizuje szereg działań o charakterze prewencyjnym. Jednym z nich jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim, władzami samorządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodach, terenach przywodnych i oznaczanie miejsc niebezpiecznych dla kąpieli tablicami ostrzegawczymi: „CZARNY PUNKT WODNY”. Przedsięwzięcie to realizowane jest już od 9 lat. Na terenie garnizonu mazowieckiego oznaczonych tablicami „czarny punkt wodny” jest 91 niebezpiecznych miejsc.

Państwowa Straż Pożarna będzie organizowała ćwiczenia i pokazy na akwenach związanych z tematyką bezpiecznego wypoczynku nad wodą m. in. przy współpracy z policją, WOPR oraz administracją rządowa i samorządową.

W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje ósmą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Stworzono m.in. broszurę informacyjną, którą można pobrać TUTAJ.

Poradniki – bezpieczny wypoczynek

O bezpieczeństwie podczas wypoczynku przypomina także Ministerstwo Edukacji Narodowej w poradniku Bezpieczny wypoczynek – https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow

Ministerstwo Sportu i Turystyki kontynuuje kampanię „ Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” – najważniejsze informacje znajdują się pod linkiem: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7822,Turysto-co-warto-wiedziec-przed-wakacjami.html

Na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.polakzagranica.msz.gov.pl można znaleźć niezbędne informacje w sprawach zagranicznego wypoczynku.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *