Mariusz Kwaśniewski Brak komentarzy

….

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym, wspólnie ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Dworze Mazowieckim, w listopadzie b.r. na terenie m. Nowy Dwór Mazowiecki ruszyła kampania propagująca prawidłowe zachowania podczas sytuacji, w których może dojść do zatrucia tlenkiem węgla oraz postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą w gminie Nowy Dwór Mazowieckim odbywają się w ciągu tygodnia, podczas zajęć lekcyjnych. Akcja wystartowała pod hasłem „BEZPIECZNE MIASTO – BEZPIECZNY MIESZKANIEC” i ma na celu zapobieganie możliwości zatrucia się tlenkiem węgla, jak również udzielanie poszkodowanym osobom w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wspólna akcja funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Dworu Mazowieckiego ma za zadanie uświadomienia uczniom jak groźny potrafi być tlenek węgla.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

  • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
  • zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która ostrzeże nas przed wystąpieniem trującego gazu w powietrzu (głośnym alarmem).

Fot. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim