Mariusz Kwaśniewski Brak komentarzy

….

W dniu 13.01.2020 r. około godziny 13 otrzymano zgłoszenie o pożarze budynku o kontrukcji drewnianej przy ul. Sukiennej w Nowym Dworze Mazowieckim. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar drewnianego budynku mieszkalnego. Z uzyskanych informacji wynikało, że budynek jest opuszczony. Działania straży pożarnej w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz podaniu prądów gaśniczych. Jednocześnie rozstawiono drabinę mechaniczną, która umożliwiła dostęp do dachu budynku w celu wykonania otworów w przekryciu dachu, umożliwiając tym samym usuwanie dymu i ciepła z przestrzeni poddasza. Po ugaszeniu pożaru budynek dokładnie przeszukano oraz sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej. Ponadto dokonano częściowej rozbiórki konstrukcji dachu oraz jego przekrycia w celu usunięcia zarzewi ognia.

Działania, łącznie z dozorowaniem pogorzeliska trwały blisko 10 godzin, pożar został zlokalizowany po ok. 1 godzinie od rozpoczęcia działań gaśniczych.