Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

Decyzją nr VII/239 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w z dniem 1 stycznia 2020 roku włączył do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uroczystość odczytania oraz wręczenia decyzji o włączeniu jednostki do ksrg odbyła się w dniu 7 marca 2020 r. w siedzibie jednostki OSP Ratownictwo Wodne przy ul. Księstwa Warszawskiego 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przebieg uroczystości z uwagi na rangę wydarzenia odbył się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, nie zabrakło zatem pocztów sztandarowych, zarówno PSP jak i OSP, a także zaproszonych gości, wśród których pojawili się: bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, mł. insp. Przemysław Suchecki – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Bryg. Radosław Parapura, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim otwierając uroczystość powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie odczytano decyzję o włączeniu OSP Ratownictwo Wodne do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wręczenia decyzji dokonali: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Wicestarosta Nowodworski oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. W trakcie przemówień okolicznościowych i gratulacji, głos zabrał dh Mariusz Torbus, Prezes OSP Ratownictwo Wodne, który nie krył dumy i radości z włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne jest dwunastą jednostką OSP z terenu powiatu nowodworskiego oraz drugą w mieście Nowy Dwór Mazowiecki włączoną do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka została włączona do ksrg jako specjalistyczna w zakresie realizacji zadań z ratownictwa wodnego. Oprócz tej specjalizacji jednostka OSP RW posiada pojazdy gaśnicze, sprzęt oraz wyszkolonych ratowników w celu realizacji typowej działalności ratowniczej w ramach ksrg, czyli do gaszenia pożarów oraz usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń.