Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim apeluje o ograniczenie do minimum wizyt interesantów w urzędzie.

Rekomenduje się załatwianie tylko i wyłącznie pilnych spraw przez osobistą wizytę w siedzibie Komendy Powiatowej PSP. Pozostałe, nie wymagające osobistego stawienia się, zaleca się załatwiać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Jeżeli występuje konieczność osobistej wizyty zaleca się wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie sprawy z konkretnym pracownikiem.

Powyższe zalecania są wynikiem troski o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz są zgodne z rekomendacjami Starosty Nowodworskiego.