Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W dniu 2 lipca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji nadania pierwszych stopni służbowych w korpusie aspirantów strażakom – tegorocznym absolwentom Szkoły Aspirantów PSP. Wręczenia aktów nadania wyższych stopni służbowych młodszego aspiranta dokonał p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Stanisław Brzozowski.

Na mocy Rozkazów Personalnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2020 r. stopień młodszego aspiranta otrzymali:

mł. ogn. Adrian Jackowski – absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (w trybie zaocznym),

mł. ogn. Karol Kruszewski – absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (w trybie zaocznym),

sekc. Kamil Brzoza – absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Częstochowie,

mł. ogn. Łukasz Nowaczek – absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Awansowanym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz kolejnych awansów.