Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W dniu 21 lipca 2020 r. w siedzibie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się podpisanie nowego porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Nowym Dworze Mazowieckim a nowodworskim WOPR. Porozumienie podpisali bryg. Stanisław Brzozowski, p.o. Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Pan Jacek Kolanko, Prezes WOPR w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tym samym wygasło stare porozumienie, podpisane pomiędzy KP PSP i WOPR w 2005 r. Nowe porozumienie poszerza i precyzuje zakres współpracy nowodworskich strażaków oraz ratowników WOPR podczas działań ratowniczych na wodach, których nie brakuje na terenie powiatu nowodworskiego. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz sąsiadujące gminy leżą u zbiegu trzech rzek: Wkry, Narwii oraz Wisły. Taka lokalizacja wiąże się z wieloma zagrożeniami na obszarach wodnych, w tym w szczególności zagrożeniem powodziowym oraz ruchem turystycznym i wypoczynkowym nad wodą, zwłaszcza w okresie letnim. Zapobieganie tym zagrożeniom oraz prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych wymaga często wielopodmiotowej współpracy. Najczęściej w ramach tej współpracy działają jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz wolontariat WOPR.