Tomasz Wołoszyn Brak komentarzy

W miniony piątek, 24 lipca 2020 r. oficerowie z pionu kontrolno-rozpoznawczego, operacyjnego oraz zastęp gaśniczy z JRG w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedzili obóz harcerski znajdujący się w Ośrodku Szkolenia Wolontariuszy w miejscowości Stara Dąbrowa. Obóz znajduje się na terenie kompleksów leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego, a przebywało w nim w ramach I turnusu 30 dzieci i 5 opiekunów.

Podczas wizyty strażacy sprawdzili warunki bezpieczeństwa na terenie obozu, w tym stan wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz warunki ewakuacji, a także przeprowadzili pogadankę z dziećmi na temat zasad bezpiecznego zachowania w trakcie trwania obozu, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podczas wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Wizyta strażaków spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez uczestników obozu, dlatego oprócz rutynowych założeń z zakresu działań prewencyjnych zorganizowano prezentację sprzętu pożarniczego, a także korzystając z pięknej pogody i wysokiej temperatury – możliwość skorzystania z ochłody pod strumieniem wody ze strażackiej prądownicy.

Poniżej prezentujemy fotogalerię ze spotkania.