Monitoring pożarowy

W zakresie uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim obowiązuje „Zarządzenie Nr 1 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gospodarcza 1.”

Poniżej treść zarządzenia do pobrania:

Zarzadzenie KP PSP w sprawie monitoringu

W sprawie szczegółowych warunków uzgadniania podłączenia monitoringu pożarowego do KP PSP należy kontaktować się z Wydziałem Operacyjnym, tel. 22 765 81 45, 690 449 568, e-mail: operacyjny@ndm-straz.pl

 

Informacja o konieczności przekazywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Informacja o przekazaniu instrukcji

Top
Accessibility