Zawiadomienia o zdarzeniach

Wydawanie zawiadomień o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wydaje zawiadomienia dot. potwierdzenia zdarzeń występujących w rejestrach tut. Komendy i powstałych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej lub zgłoszonych do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Nowym Dworze Mazowieckim.

W celu otrzymania zawiadomienia należy dostarczyć wypełniony wniosek o jego wydanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gospodarczej 1.

Instrukcja dla osób zgłaszających się do KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim po zawiadomienia o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach. Komu wydaje się zawiadomienie.

Zawiadomienie o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu wydaje się na żądanie osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

Potrzebne dokumenty

Przy sobie należy posiadać:

 • wniosek w formie pisemnej,
 • dowód potwierdzający tożsamość,
 • tytuł prawny do obiektu (mienia) którego dotyczy wniosek,

Forma zawiadomienia i jego zawartość

Zawiadomienie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie najpóźniej do siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku.

Zawartość zawiadomienia:

 • data wydania,
 • numer ewidencyjny zdarzenia,
 • dzień i godzina powstania zdarzenia,
 • rodzaj zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia (obiekt),
 • adres miejsca zdarzenia,
 • przypuszczalna przyczyna zdarzenia,
 • imię i nazwisko, nazwę podmiotu, właściciela terenu lub obiektu, na którym zdarzenie miało miejsce,
 • krótki opis zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia,
 • ewentualne sankcje karne/środki prawne podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wniosek o wydanie zawiadomienia o zdarzeniu

WNIOSEK_o_wydanie_zawiadomienia_o_zdarzeniu

 

Top
Accessibility