Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Kontakt

tel. 998, 22 765 81 30, 22 775 36 50

e-mail: ndwormaz@mazowsze.straz.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP realizuje zadania zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu, w szczególności w zakresie:

 • przyjmowania, ewidencjonowania i rejestrowania zgłoszeń o zdarzeniach wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmowania zgłoszeń oraz współpracy z Wojewódzkimi Centrami Powiadamiania Ratunkowego,
 • przyjmowania i obsługi sygnałów z urządzeń i systemów automatycznej transmisji alarmu w obiektach z terenu powiatu,
 • dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń powstałych na terenie powiatu,
 • dysponowania sił i środków z terenu powiatu wchodzących w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej,
 • ciągłego analizowania aktualnie prowadzonych działań ratowniczych,
 • współdziałania i wsparcia kierujących działaniami ratowniczymi, w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności prowadzonych działań,
 • uruchamiania Powiatowego Planu Ratowniczego,
 • współdziałania z innymi podmiotami ratowniczymi, instytucjami, służbami w zakresie likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • zgłaszania do Stanowiska Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (SK MKW PSP) potrzeb użycia sił i środków ratowniczych spoza terenu powiatu,
 • analizowania i ewidencjonowania stanu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • wprowadzania, zatwierdzania i nadawania do SK MKW PSP meldunków (Informacji ze zdarzeń) dotyczących udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji  zdarzeń powstałych na terenie powiatu,
 • prowadzenia i aktualizowania banku danych operacyjnych, w tym dokumentacji operacyjnej,
 • powiadamiania oraz alarmowania osób funkcyjnych KP PSP oraz władz samorządowych o zdarzeniach powstałych na terenie rejonu,
 • utrzymywania stałej łączności operacyjnej z SK MKW PSP oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu.

Obsada SK KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Stanowisko kierowania funkcjonuje w systemie trzyzmianowym 24/48 w składzie:

zmiana I

st. kpt. Paweł Zieliński – Dyżurny Operacyjny Powiatu

ogn. Tomasz Włodarczyk – p.o. Dyżurny Stanowiska Kierowania

zmiana II

ogn. Marcin Sadecki – Dyżurny Stanowiska Kierowania,

kpt. Tomasz Kosiński – p.o. Dyżurny Operacyjny Powiatu

zmiana III

asp. Michał Kąpiński – Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania

Top
Accessibility