Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

st. kpt. mgr inż. Mariusz Kwaśniewski

Starszy Specjalista

mł. kpt. mgr inż. Piotr Napiórkowski

tel. 22 765 81 43

kontrole@ndm-straz.pl

Zakłady o zwiększonym ryzyku

Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii Wasbruk

wasbruk-informacja-dla-mieszkancow

Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania awariom

Rejestry KP PSP Nowy Dwór Maz – Progr. zapobieg. aw. Wasbruk

Wykaz substancji niebezpiecznych w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienie poważnej awarii przemysłowej Baza Gazu Płynnego Wasbruk :
– propan – butan ok. 100 Mg w zbiorniku podziemnym

Informacja o wydanych decyzjach na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – brak wymagalnych decyzji

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz § 1 lit. e i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, podaje do publicznej wiadomości informacje o kontrolach planowych w terenie.:

– Baza Gazu Płynnego Wasbruk – II kwartał 2017 r.

Informacji w zakresie zakładów o zwiększonym ryzyku udziela:

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza Komendy Powiatowej PSP w Nowym dworze Mazowieckim
tel.: 22 765 81 43

kontrole@ndm-straz.pl

Rzeczoznawcy

Uzgodnienia projektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej dokonują rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadający stosowne kwalifikacje w powyższym zakresie.

Informacja o konieczności przekazywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Informacja o przekazaniu instrukcji

Zawiadomienie dot. praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Zawiadomienie wzór

 

Zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Top
Accessibility