Obchody święta nowodworskich strażaków 2018 już za nami

Maj 20, 2018

W dniu 18 maja 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 12:00 uroczystym apelem, podczas którego wręczano strażakom OSP odznaczenia oraz strażakom PSP awanse na wyższe stopnie służbowe. W apelu uczestniczył liczny pododdział strażacki oraz poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a także zaproszeni goście, wśród których byli między innymi:

mł. bryg. Jarosław Kociołek – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. Leszek Smuniewski – Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy

dh Andrzej Hiszpański – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Pani Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski

Pan Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski

Pan Jacek Kowalski, Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Pan Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów

Pan Artur Ciecierski – Burmistrz Zakroczymia

W naszym świętowaniu uczestniczyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących z PSP służb mundurowych, inspekcji i podmiotów. Po oficjalnych uroczystościach można było podczas pikniku strażackiego spróbować doskonałej grochówki strażackiej przygotowanej przez druhów z OSP Cieksyn.

Podczas uroczystości zostały wręczone następujące odznaczenia oraz awanse:

Medal „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP” otrzymał Mariusz Torbus z OSP RW

Medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali

Złoty Medal:

Andrzej Fronczak z OSP Wilków Polski

Eugeniusz Owocki z OSP Pomiechówek

Srebrny Medal:

Dariusz Rusin Józefa z OSP-RW

Dariusz Siachowicz z OSP-RW

Sebastian Bulecki z OSP-RW

Tomasz Wojtczuk z OSP Wilków Polski

Michał Piotrowski z OSP Wilków Polski

Krzysztof Jeznach z OSP Leoncin

Krzysztof Falak z OSP Pomiechówek

Piotr Grzybowski z OSP Pomiechówek

Bartosz Tomaszewski z OSP Pomiechówek

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzymali:

Damian Kołtun z OSP-RW

Dawid Kąpielewski z OSP-RW

Artur Przybylski z OSP Pomiechówek

Kacper Bajko z OSP Pomiechówek

Odznakę „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”

„Pierwszego stopnia” – brązową otrzymali:

Izabela Iwańczur z OSP-RW

Szymon Szafrański z OSP-RW

Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali:

Karol Bielec – 5 – OSP-RW

Marcin Czępiński – 5 – OSP-RW

Damian Kołtun – 5 – OSP-RW

Piotr Rogiński – 5 – OSP-RW

Rafał Roszyk – 5 – OSP-RW

Dariusz Rusin – 5 – OSP-RW

Kazimierz Polnicki – 5 – OSP-RW

Robert Lis – 5 – OSP-RW

Piotr Łapeta – 5 – OSP-RW

Dariusz Siachowicz – 5 – OSP-RW

Grzegorz Strzelczak – 5 – OSP-RW

Tomasz Wiśniewski – 5 – OSP-RW

Michał Fabisiak – 5 – OSP Pomiechówek

Artur Przybylski – 5 – OSP Pomiechówek

Kacper Bajko – 5 – OSP Pomiechówek

Piotr Biernacki – 10 – OSP Pomiechówek

Mateusz Zajdenc – 10 – OSP Pomiechówek

Tomasz Kowalski – 15 – OSP Pomiechówek

Bartosz Tomaszewski – 15 – OSP Pomiechówek

Krzysztof Falak – 15 – OSP Pomiechówek

Hanna Owocka – 15 – OSP Pomiechówek

Żaneta Owocka – 15 – OSP Pomiechówek

Teresa Kowalska – 15 – OSP Pomiechówek

Piotr Grzybowski – 20 – OSP Pomiechówek

Andrzej Owocki – 30 – OSP Pomiechówek

Adam Fabisiak – 30 – OSP Pomiechówek

Eugeniusz Owocki – 40 – OSP Pomiechówek

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

st. kpt. Rafał Roszyk – stopień młodszego brygadiera

mł. asp. Piotr Napiórkowski – stopień młodszego kapitana

mł. asp. Mateusz Raducki – stopień aspiranta

ogn. Łukasz Miętek – stopień starszego ogniomistrza

mł. ogn. Jarosław Rosłoński – stopień ogniomistrza

mł. ogn. Adam Ruciński – stopień ogniomistrza

sekc. Dariusz Grymuza – stopień młodszego ogniomistrza

sekc. Sylwester Kaczmarczyk – stopień młodszego ogniomistrza

sekc. Karol Kruszewski – stopień młodszego ogniomistrza

sekc. Kamil Kur – stopień młodszego ogniomistrza

st. str. Bartłomiej Domański – stopień sekcyjnego

st. str. Dominik Łoń – stopień sekcyjnego

st. str. Piotr Serwatka – stopień sekcyjnego

 

Dni Otwartych Strażnic 20-27 maja 2018 r.

Maj 11, 2018

W dniach 20-27 maja 2018 r. na terenie KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gospodarczej 1 oraz w dniach 26-27 maja 2018 r. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbędzie się akcja edukacyjno-informacyjna „Dni Otwartych Strażnic”. Akcja, wzorem lat ubiegłych ma na celu promowanie działalności ratowniczej straży pożarnej w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, świetlice), uświadamianie zasad postępowania w przypadkach pożarów oraz innych zagrożeń, a także zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

CELE AKCJI:

– rozpowszechnianie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową;

– zapoznanie z niebezpiecznym i trudnym charakterem służby strażaka;

– nauczenie zasad postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia;

– zapoznanie z szeroko rozumianą profilaktyką i zasadami zapobiegania pożarom;

– przekazanie informacji o zagrożeniach pożarowych występujących na terenie gminy i powiatu;

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji i urlopów.

ODBIORCY:

– dzieci i młodzież ze świetlic, ośrodków kultury, klubów, itp.;

– zorganizowane grupy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli;

– indywidualni mieszkańcy gmin powiatu nowodworskiego.

ZAŁOŻENIA AKCJI:

– umożliwienie bezpośredniego zwiedzania strażnic;

– zapoznanie ze sprzętem i samochodami użytkowanymi przez strażaków;

– prezentacja technik gaśniczych i ratowniczych oraz możliwości technicznych sprzętu;

– możliwość przymierzenia strażackiego umundurowania i wyposażenia pożarniczego;

– organizacja zabaw, konkursów i quizów o tematyce strażackiej skierowanych do dzieci;

– przeprowadzenie pogadanek z zakresu profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej;

– przedstawienie zasad postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia;

– omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji i urlopu.

Koordynatorem akcji z ramienia tut. KP PSP jest mł. bryg. Jakub Wysocki, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, nr tel. 783 934 837.

Fałszywe zgłoszenie wypadku awionetki

Maj 9, 2018

W dniu 8 maja po godzinie trzynastej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Góra (powiat legionowski) zauważono spadający samolot typu awionetka, z którego wydobywa się dym. W związku z faktem, że zgłoszenie dotyczyło terenu tzw. wzajemnego obszaru chronionego, na miejsce zostały wysłane zasoby ratownicze ksrg zarówno z terenu powiatu legionowskiego jak i nowodworskiego. Po przybyciu na miejsce i intensywnych poszukiwaniach śladów domniemanej katastrofy w okolicy adresu wskazanego w zgłoszeniu, niczego nie znaleziono. Po kontakcie z Portem Lotniczym Warszawa-Modlin ustalono, że być może chodzi o zabytkowy samolot, który w ramach przygotowań do pokazów lotniczych wypuszczał dym. Jednak lotnisko nie zgłaszało faktu zniknięcia samolotu. W związku z powyższym Kierujący Działaniem Ratowniczym z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, mając na uwadze ogromny obszar poszukiwań zażądał wsparcia w postaci drona lub śmigłowca – na miejsce został skierowany wojskowy śmigłowiec z Mińska Mazowieckiego. Rejon poszukiwań przeniesiono na teren gminy Pomiechówek, do miejscowości Bronisławka. Ostatecznie dzięki wsparciu wojskowego śmigłowca SAR stwierdzono, że żadna katastrofa nie miała na szczęście miejsca. W akcję poszukiwawczą trwającą ponad dwie godziny zaangażowanych zostało ponad 46 strażaków PSP i OSP, 16 samochodów pożarniczych, 7 radiowozów Policji oraz 16 policjantów.

tekst: KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

fot. Marek Karpowicz

Eliminacje Rejonowe XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

Kwiecień 27, 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Eliminacje Rejonowe XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Eliminacje składały się z dwóch etapów: testu pisemnego oraz ćwiczeń praktycznych, ocenianych przy wsparciu ekipy sędziowskiej, którą stanowili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach ćwiczeń praktycznych zrealizowano pięć założeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanych równolegle na dwóch stanowiskach. Do zawodów zgłosiły się dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku. Ostatecznie „derby miasta Nasielsk” w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wygrał Zespół Szkół Zawodowych. Wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań dokonali Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski oraz mł. bryg. Mariusz Wyszyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Oficjalne przekazanie samochodu GLBA 1/1 RW dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki

Kwiecień 27, 2018

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa wodnego. Wcześniej samochód stanowił majątek Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Ceremonię przekazania sprzętu prowadził mł. bryg. Mariusz Wyszyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. W uroczystości uczestniczyli Jacek kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz st. bryg. Andrzej Wieteska, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, którzy dokonali przekazania kluczyków od samochodu na ręce druhów honorowych OSP Nowy Dwór Mazowiecki – Edwarda Dąbrowskiego i Tadeusza Kurpiewskiego.  Następnie kluczyki zostały przekazane dh Danielowi Jeszke, Naczelnikowi OSP Nowy Dwór Mazowiecki, który dokonał prezentacji samochodu. Uroczystość swoją obecnością uświetnił także Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski.

GLBA 1/1 RW na podwoziu Iveco C65A to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który oprócz swojej funkcji gaśniczej podczas likwidacji małych pożarów oraz  przydatności podczas zdarzeń drogowych, doskonale sprawdzi się w zakresie transportu sprzętu i załogi podczas działań związanych z ratownictwem wodnym.

Augustówek gm. Czosnów – samochód uderzył w drzewo

Kwiecień 6, 2018

W dniu 4 kwietnia tuż po po godzinie czternastej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Małocice. Dyżurny zadysponował do zdarzenia dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z jednostki PSP, do wypadku udał się także zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na miejscu okazało się, że wypadek miał miejsce w Augustówku – samochód osobowy uderzył w drzewo, a kierowca z obrażeniami głowy oraz miednicy znajdował się pod opieką pogotowia ratunkowego. Działania strażaków polegały na pomocy ratownikom medycznym w przetransportowaniu poszkodowanego do karetki oraz odłączeniu akumulatora i usunięciu z jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych samochodu.

W akcji, która trwała niespełna godzinę brały udział 3 samochody oraz 10 strażaków PSP, a także 2 załogi Policji i karetka pogotowia ratunkowego.