Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Październik 12, 2018

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Więcej materiałów do pobrania dotyczących kampanii znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483

Śmiertelny wypadek w Smoszewie, gmina Zakroczym

Październik 11, 2018

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w dniu 10 października w miejscowości Smoszewo w gminie Zakroczym. Kierujący samochodem osobowym 78-latek z nieznanych przyczyn wypadł z drogi i uderzył w mur ogrodzeniowy. Zgłoszenie zdarzenia wpłynęło do Państwowej Straży Pożarnej tuż przed godziną 12:30 w południe. Do wypadku zostały wysłane zastępy PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych. Po dotarciu na miejsce zastano samochód osobowy na dachu, z uwięzionym wewnątrz, nieprzytomnym kierowcą. W celu szybkiej ewakuacji poszkodowanego niezbędne okazało się użycie specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Po ewakuacji poszkodowany został natychmiast przekazany załodze zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety skutek wypadku był tragiczny – obrażenia poszkodowanego wskutek tak silnego uderzenia i zniszczenia pojazdu były zbyt rozległe. Dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Policja oraz Prokuratura.

W akcji trwającej trzy i pół godziny brało udział 16 strażaków PSP i OSP.

fot. bryg. Jacek Gaczkowski

Nabór 2018 – Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Październik 5, 2018

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego – testy sprawności fizycznej i próba wydolnościowa.

Wykaz znajduje się do pobrania w linku poniżej:

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Ponadto wykaz można znaleźć na stronie BIP KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim:

http://binp.info/kppspnowydwormaz/?n_id=98&id=120

Wypadek w miejscowości Stare Grochale

Październik 4, 2018

W dniu 3 października w godzinach popołudniowych dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Stare Grochale gm. Leoncin. Ze zgłoszenia wynikało, że na drodze wojewódzkiej nr 575, na skrzyżowaniu Kamion-Leoncin zderzył się samochód ciężarowy z samochodem osobowym i jest jedna osoba poszkodowana, uwięziona w samochodzie. Do zdarzenia natychmiast zostały wysłane trzy samochody pożarnicze (w tym jeden z dowódcą jednostki) z Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden samochód z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Po dotarciu na miejsce zdarzenia niezbędna okazała się ewakuacja osoby poszkodowanej z samochodu osobowego przy użyciu noszy typu deska. Drugi uczestnik zdarzenia – kierowca ciężarówki nie odniósł żadnych obrażeń. Natomiast kierująca samochodem osobowym wymagała transportu do szpitala.

W akcji ratowniczej, która trwała godzinę brało udział 13 strażaków PSP i OSP, jedna karetka Pogotowia Ratunkowego oraz jedna załoga Policji.

Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych w Nowym Dworze Mazowieckim

Wrzesień 25, 2018

W dniu 25 września 2018 r. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych na boisku ze sztucznej murawy. W turnieju wzięło udział 6 drużyn z następujących formacji i jednostek:

 • Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Straż Miejska,
 • 2 Mazowiecki Pułk Saperów,
 • Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin,
 • 140 Kompania Radiotechniczna Dębina.

Turniej został rozegrany systemem, „każdy z każdym”, a o końcowej klasyfikacji decydowała suma zgromadzonych punktów. Reprezentacja KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim po rozegraniu 5 meczów, zgromadziła 7 punktów, notując 2 zwycięstwa, 2 porażki oraz jeden remis, ostatecznie zajmując III miejsce. Zwycięzcą turnieju została reprezentacja 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, a drugie miejsce na podium przypadło Komendzie Powiatowej Policji. Poniżej krótka fotorelacja z turnieju.

fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Pożar poddasza w miejscowości Gałachy, gmina Zakroczym

Wrzesień 19, 2018

Do groźnego pod względem ewentualnych możliwych skutków pożaru doszło w dniu 18 września w miejscowości Gałachy w gminie Zakroczym. Wczesnym popołudniem ogień pojawił się na poddaszu mieszkalnego budynku jednorodzinnego. Właściciele zauważyli intensywne zadymienie wydobywające się spod pokrycia dachowego oraz przedostające się do części mieszkalnej i zaalarmowali Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które przekazało zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Do pożaru natychmiast zostały wysłane samochody ratowniczo-gaśnicze PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zakroczymiu, Trębkach Nowych oraz Wojszczycach. Niezbędne okazało się także wezwanie na miejsce Pogotowia Energetycznego, które odłączyło zasilanie budynku w energię elektryczną. Pożar został ugaszony po trwającej godzinę akcji. Spaleniu uległo pomieszczenie na poddaszu (strychu) budynku, w którym prowadzone były prace adaptacyjno-remontowe. Na szczęście nikt z domowników nie odniósł żadnych obrażeń.

W działaniach uczestniczyło 7 samochodów pożarniczych oraz 17 strażaków PSP i OSP.

Fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Wrzesień 12, 2018

OGŁOSZENIE NR 1/N/2018

 O NABORZE DO SŁUŻBY

W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

– Ilość kandydatów do przyjęcia do służby przygotowawczej:  3.

– System pełnienia służby: zmianowy 24/48 godzin.

– Nabór na stanowiska: stażysta, stanowiska docelowe: starszy ratownik, starszy ratownik-kierowca

– Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat do służby powinien spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego,
 • posiadanie zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w PSP.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 • życiorys,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru oraz niezbędne dokumenty (załączniki) znajdują się w pliku pdf (do pobrania w poniższym linku)

Ogłoszenie NDM Komendanta Powiatowego PSP – 2018

„Kolej 2018” – ćwiczenia zgrywające służby Starosty Nowodworskiego

Wrzesień 10, 2018

W dniu 7 września 2018 r. w miejscowości Nowe Pieścirogi gmina Nasielsk odbyły się ćwiczenia pk. „Kolej 2018”. Organizatorem ćwiczeń było Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim we współpracy z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.  Uczestnikami ćwiczeń były następujące służby i podmioty:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starosty Nowodworskiego,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu nowodworskiego: Nasielsk, Ratownictwo Wodne (Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza) z Nowego Dworu Mazowieckiego, Zakroczym, Trębki Nowe, Nowy Dwór Mazowiecki (wchodzące w skład Powiatowego Plutonu Ratowniczego „Katastrofa”
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • Straż Ochrony Kolei.

Scenariusz ćwiczeń zakładał zderzenie pociągu z samochodem osobowym. W pociągu podróżowało 20 pasażerów, natomiast samochodem poruszały się dwie osoby. Wskutek zderzenia 6 osób zostało poszkodowanych oraz jedna ofiara śmiertelna. Zadaniem służb zaangażowanych w ćwiczenia była współpraca w zakresie ewakuacji poszkodowanych, udzielenia pomocy medycznej oraz transportu do placówek opieki medycznej. Ponadto w ćwiczeniach uwzględniono elementy działań poszukiwawczych osób zaginionych w terenie z wykorzystaniem psów oraz współpracę z Policją w sytuacji osób zachowujących się agresywnie i stwarzających zagrożenie.

Fot: mł. bryg. Tomasz Wołoszyn, KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Magdalena Czechowicz, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki