Tragiczny wypadek motocyklisty w Nowym Dworze Mazowieckim

Listopad 29, 2018

Kolizje i wypadki drogowe na terenie powiatu nowodworskiego statystycznie stają się coraz bardziej częstym powodem interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. W ciągu ostatnich dziesięciu dni odnotowano aż jedenaście zdarzeń drogowych, do których wzywane były jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Niestety, niektóre z tych zdarzeń kończą się tragicznie. Do takiego wypadku doszło w dniu 28 listopada na skrzyżowaniu ulic Okunin i Nowołęcznej. Krótko przed godziną trzynastą kierujący motocyklem jadący ulicą Okunin prawdopodobnie stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w oczekujący na włączenie się do ruchu samochód osobowy. Przybyłe jednostki Państwowej Straży Pożarnej natychmiast przystąpiły do realizacji procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy wobec poszkodowanego motocyklisty. Medyczne czynności ratunkowe zostały następnie przejęte i realizowane przez pogotowie ratunkowe. Niestety poszkodowanego nie udało się uratować.

W działaniach brały udział 3 samochody pożarnicze PSP i OSP oraz 9 strażaków, 4 załogi Policji oraz karetka pogotowia ratunkowego. Z uwagi na skutki zdarzenia konieczne było też wezwanie na miejsce prokuratora.

Tekst: mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

fot. bryg. Jacek Gaczkowski

Goławice Pierwsze – próbny alarm ewakuacyjny w szkole i prewencja społeczna

Listopad 19, 2018

W okresie jesiennym, poczynając od początku roku szkolnego w placówkach oświatowych realizowane są tzw. próbne ewakuacje. Jest to obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W ramach tego rodzaju ćwiczeń praktycznych sprawdzane są przede wszystkim procedury w zakresie ewakuacji z budynku podczas pożarów lub innych zagrożeń. Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale i pod nadzorem ze strony jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 15 listopada 2018 r. tego rodzaju alarm ewakuacyjny miał miejsce w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych, gmina Pomiechówek. Do nadzoru nad ćwiczeniem zaangażowaliśmy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz strażaków ochotników z miejscowej OSP Goławice Pierwsze.

Po sprawnym przeprowadzeniu ćwiczenia ewakuacyjnego oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP przeprowadził spotkanie edukacyjne dla uczniów z zakresu prewencji społecznej. Tematyką spotkania, w którym uczestniczyło ok. 3o uczniów w wieku gimnazjalnym była kampania społeczna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W ramach zajęć zostały omówione podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domu, szkole itp., a także zagadnienia dotyczące zagrożeń ze strony tlenku węgla oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

tekst i fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

 

Prewencja społeczna dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Listopad 14, 2018

Elementy różnych kampanii edukacyjnych w ramach szeroko rozumianej prewencji społecznej docierają do coraz szerszego grona odbiorców. Do niedawna głównymi adresatami przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną były dzieci oraz młodzież szkolna, a także grono pedagogiczne w placówkach oświatowych.

Tym razem nasza komenda otrzymała prośbę o zrealizowanie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla rodzin zastępczych, nad którymi pieczę sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie zostało przeprowadzone w dniu 7 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkolenie miało charakter dwuetapowy – najpierw oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP przeprowadził zajęcia z wykorzystaniem założeń kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Następnie strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy wykorzystaniu fantomów poprowadzili panel z zakresu podstaw pierwszej pomocy. Zarówno pierwsza jak i druga część szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.

tekst i fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Listopad 13, 2018

W dniu 13 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas apelu została podniesiona flaga państwowa, odegrany oraz odśpiewany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz odczytany rys historyczny niepodległej Polski. Miały miejsce także wystąpienia okolicznościowe o charakterze patriotycznym.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej
i cywilizacyjnej.

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli patriotycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić
i rozwinąć narodową tożsamość, oraz, co najważniejsze, przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski.
11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Rok 2018 wyznacza datę szczególną – jest to już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

tekst i fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Listopad 9, 2018

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Nowy samochód pożarniczy w KP PSP Nowy Dwór Mazowieckim

Październik 30, 2018

W dniu 30 października 2018 r. do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wstawiono nowy samochód pożarniczy specjalny – SD-31 Magirus na podwoziu Iveco Eurocargo. Sprzęt został pozyskany w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, a jego zakup został wyłoniony w ramach przetargu uruchomionego przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, działającego z upoważnienia Komendanta Głównego PSP. Samochód z drabiną mechaniczną o wysokości 31 m został zakupiony przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowy pojazd będzie służyć nowodworskim strażakom podczas różnorodnych działań ratowniczo-gaśniczych, zwłaszcza podczas pożarów w wysokich budynkach mieszkalnych oraz w zakresie realizacji ratownictwa wysokościowego na tzw. poziomie podstawowym. SD-31 Magirus zastąpi dotychczas użytkowany i mocno już wysłużony – bo blisko dwudziestoletni – podnośnik hydrauliczny SHD 20,6.

fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny w Kazuniu Nowym

Październik 30, 2018

W dniu 19 października 2018 r. odwiedziliśmy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym. Dla najmłodszych dzieci z przedszkola zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem założeń kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Grupa ok. 30 dzieci wysłuchała prelekcji o zasadach bezpiecznego zachowania w domu i szkole, obejrzała ciekawe filmy edukacyjne wykorzystywane w ramach zajęć w salach typu „Ognik” oraz zapoznała się ze sprzętem strażackim, który udostępnili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim. Dla najbardziej odważnych dzieci była możliwość użycia prądownicy strażackiej, z której można było lać wodę jak podczas prawdziwego pożaru. W celach edukacyjnych paniom wychowawczyniom grup przedszkolnych zostały przekazane materiały do wykorzystania podczas zajęć (plansze, kolorowanki). Fotorelacja ze spotkania poniżej.

Fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn, Aneta Sopińska

 

Groźny wypadek na DK nr 62 w Nowym Dworze Mazowieckim

Październik 26, 2018

Poważny wypadek drogowy miał miejsce w dniu 25 października 2018 r. na ul. Gen. Wiktora Thommee w Nowym Dworze Mazowieckim (w ciągu drogi krajowej nr 62). Mężczyzna kierujący samochodem Ford Mondeo prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i prawym bokiem uderzył w drzewo na poboczu. Dyżurny stanowiska kierowania PSP otrzymał zgłoszenie telefoniczne od osób postronnych oraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego po godzinie 14. Zadysponowani niezwłocznie na miejsce  zdarzenia strażacy z PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej  z Zakroczymia i Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku musieli przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonać dostęp do dwóch osób poszkodowanych uwięzionych w samochodzie. Kierowca oraz pasażerka pojazdu byli przytomni, ale doznali poważnych obrażeń, w związku z tym konieczne okazało się wezwanie na miejsce śmigłowca z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane załogom Pogotowia Ratunkowego, a następnie przetransportowane do szpitali, w tym kierowca przy wykorzystaniu śmigłowca LPR.

Działania ratownicze trwały blisko 2 godziny, a brało w nich udział 14 strażaków, 2 karetki Pogotowia Ratunkowego oraz 5 załóg Policji.

fot. bryg. Jacek Gaczkowski