Film instruktażowy dotyczący używania skokochronów

Lipiec 18, 2019

Prezentujemy materiał dydaktyczny w postaci filmu instruktażowego dotyczącego zasad bezpieczeństwa podczas sprawiania i wykorzystania skokochronów podczas działań ratowniczych. Materiał obejmuje także zagadnienia z zakresu mechanizmów upadku na skokochron. Film został opracowany i udostępniony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Piknik ratowniczo-edukacyjny na plaży miejskiej

Lipiec 4, 2019

Bezpieczne wakacje 2019

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Komisariat Rzeczny Policji Warszawa

oraz Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Zapraszają

W dniu 13 lipca 2019 r. o godzinie 14:00

Na piknik ratowniczo-edukacyjny w ramach kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje 2019”

Plaża publiczna przy Targowisku Miejskim

W programie m.in.:

 • Pokaz akcji ratowniczej na wodzie,
 • Interaktywny instruktaż pierwszej pomocy,
 • Prezentacje sprzętu oraz technik ratowniczych na wodzie,
 • Pokazy ratowania ludzi z wody z wykorzystaniem specjalnie wyszkolonych psów ratowniczych,
 • Prelekcje na temat zasad bezpiecznego zachowania w czasie wakacyjnego wypoczynku

Kampania społeczna Bezpieczne wakacje 2019

Lipiec 3, 2019

W czerwcu 2019 roku Wojewoda Mazowiecki zainicjował start kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje 2019”. Kampania ma na celu realizację działań prewencyjno-informacyjnych dotyczących zasad bezpiecznego wypoczynku w sezonie wakacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Kampania jest realizowana przez służby i podmioty realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W kontekście ustawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej główne obszary kampanii „Bezpieczne wakacje 2019” to:

 • bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą,
 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na obozach harcerskich i w miejscach letniego wypoczynku, mających charakter obozów, które nie są organizowane w budynkach lecz pod namiotami.

Bezpieczeństwo nad wodą

W województwie mazowieckim kąpieliska i miejsca przeznaczone do kąpieli są badane przez sanepid, który stworzył specjalny serwis kąpieliskowy, zawierający informacje m.in. o jakości wody i infrastrukturze na terenie wypoczynku. Z serwisu można dowiedzieć się, czy dane kąpielisko jest otwarte. Natomiast informacje o miejscach przeznaczonych do kąpieli można znaleźć na stronie: wsse.waw.pl.

W 2019 roku na Mazowszu na skutek utonięcia straciły życie 22 osoby (stan na 15 czerwca). Mając to na uwadze podległe Wojewodzie Mazowieckiemu służby i inspekcje podejmują dodatkowe działania, zwiększające bezpieczeństwo kąpiących się. Szczególnej kontroli podlegają dzikie kąpieliska, na których najczęściej dochodzi do utonięć. Ze statystyk wynika, że każdego roku na terenie województwa tonie kilkadziesiąt osób: w 2015 – 62, w 2016 r. – 47, w 2017 r. – 49, w 2018 r. – 68. Zdecydowana większość spośród ofiar to mężczyźni.

Najczęściej do utonięć dochodzi na niestrzeżonych kąpieliskach lub w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Obserwując dane dotyczące osób, które utonęły zauważa się wpływ wysokich temperatur na liczbę ofiar w wyniku korzystania z niewłaściwych miejsc do kąpieli. Pojawiające się upały skłaniają osoby do orzeźwiających kąpieli w niebezpiecznych zbiornikach, często „dzikich kąpieliskach”.

W ramach przygotowań do sezonu wypoczynkowego Mazowiecka Policja realizuje szereg działań o charakterze prewencyjnym. Jednym z nich jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim, władzami samorządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodach, terenach przywodnych i oznaczanie miejsc niebezpiecznych dla kąpieli tablicami ostrzegawczymi: „CZARNY PUNKT WODNY”. Przedsięwzięcie to realizowane jest już od 9 lat. Na terenie garnizonu mazowieckiego oznaczonych tablicami „czarny punkt wodny” jest 91 niebezpiecznych miejsc.

Państwowa Straż Pożarna będzie organizowała ćwiczenia i pokazy na akwenach związanych z tematyką bezpiecznego wypoczynku nad wodą m. in. przy współpracy z policją, WOPR oraz administracją rządowa i samorządową.

W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje ósmą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Stworzono m.in. broszurę informacyjną, którą można pobrać TUTAJ.

Poradniki – bezpieczny wypoczynek

O bezpieczeństwie podczas wypoczynku przypomina także Ministerstwo Edukacji Narodowej w poradniku Bezpieczny wypoczynek – https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow

Ministerstwo Sportu i Turystyki kontynuuje kampanię „ Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” – najważniejsze informacje znajdują się pod linkiem: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7822,Turysto-co-warto-wiedziec-przed-wakacjami.html

Na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.polakzagranica.msz.gov.pl można znaleźć niezbędne informacje w sprawach zagranicznego wypoczynku.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych

Czerwiec 19, 2019

W dniu 18 czerwca 2019 r. na terenie powiatu nowodworskiego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a przedsięwzięcie było elementem cyklu ćwiczeń zleconych przez KG PSP na terenie całego kraju. Jako miejsce ćwiczeń wybrano Bazę Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Teren jest doskonale przystosowany do ćwiczeń w tej dziedzinie ratownictwa, gdyż znajduje się w widłach rzek Wisły i Narwi, gdzie można z powodzeniem ćwiczyć takie elementy jak umacnianie/podnoszenie korony wału przeciwpowodziowego, uszczelnianie przecieków i przebić hydraulicznych czy wypompowywanie wody z zalanych terenów.

W ćwiczeniach brały udział zasoby ratownicze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowodworskiego, a ponadto w ramach współpracy i wsparcia – jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatów: legionowskiego, warszawskiego zachodniego oraz z m. st. Warszawy. Kierownikiem ćwiczeń był mł. bryg. Cezary Makolus, Główny Specjalista w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Warszawie, a funkcję Kierującego Działaniem Ratowniczym pełnił mł. bryg. Mariusz Wyszyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Poniżej fotorelacja z przebiegu ćwiczeń.

fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Dzień Strażaka 2019 w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Maj 20, 2019

W dniu 17 maja 2019 r. odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2019. Mimo niepewnych prognoz pogoda dopisała i uroczystość zgodnie z planami odbyła się na głównym placu Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Swoją obecnością obchody uświetnili: Pan Krzysztof Kapusta, Starosta Nowodworski, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin lub ich przedstawiciele, a także szefowie i przedstawiciele innych służb i podmiotów współpracujących na co dzień z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, w tym Policji i Jednostek Wojskowych. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w obchodach uczestniczył bryg. Paweł Pomorski, który reprezentował Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Leszek Smuniewski, Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy.

Jak co roku, uroczystość odbyła się w formie uroczystego apelu, podczas którego wręczone zostały odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz indywidualne nagrody. Nie zabrakło życzeń, podziękowań oraz okolicznościowych wystąpień. Kapelan nowodworskich strażaków, ks. Tomasz Cymerman dokonał także poświęcenia nowych pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po apelu tradycyjnie wszyscy zostali zaproszeni na doskonałą strażacką grochówkę, którą przygotowali druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

fot. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2019

Maj 7, 2019

W dniu 17 maja 2019 r. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizują Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpocznie się uroczystym apelem o godzinie 11:00 na głównym placu KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, a w ramach apelu zaplanowano między innymi:

 • wyróżnienie strażaków PSP awansowanych na wyższe stopnie służbowe,
 • wyróżnienie odznaczeniami strażaków PSP i OSP,
 • poświęcenie nowych samochodów pożarniczych,
 • odczytanie listu z życzeniami z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP,
 • życzenia i przemowy okolicznościowe.

Po apelu odbędzie się piknik strażacki wraz z tradycyjnym poczęstunkiem w postaci doskonałej strażackiej grochówki.

Dzień Flagi 2019 w Komendzie Powiatowej PSP

Maj 3, 2019

W dniu 2 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim uroczyście uczczono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2014 r., obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Dzień Flagi RP uczczono uroczystym apelem, podczas którego została podniesiona na maszt biało-czerwona flaga oraz odegrany hymn państwowy. Uroczystość poprowadził mł. bryg. Mariusz Wyszyński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.