Informacja o przetwarzanych danych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

http://nbip.pl/kppspnowydwormaz/i/?i=37801

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

http://nbip.pl/kppspnowydwormaz/i/?i=37802

Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszeń alarmowych i prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych

http://nbip.pl/kppspnowydwormaz/i/?i=37803

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

http://nbip.pl/kppspnowydwormaz/i/?i=46651

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru do służby lub pracy

Klauzula-informacyjna-dla-osób-przystępujących-do-naboru-do-służby-lub-pracy.pdf

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

ochrona.danych@mazowsze.straz.pl