Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

Główna Ksiegowa

Urszula Wójcik

St. technik ds. płacowych

Bartłomiej Podwiązka

tel. 22 765 81 44

finanse@ndm-straz.pl

Do głównych zadań stanowiska należy:

  • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
  • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
  • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
  • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
  • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy;
Top
Accessibility