Materiały niebezpieczne na terenie powiatu

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
ZNAJDUJĄCE SIĘ W GRANICACH POWIATU NOWODWORSKIEGO

Drogi krajowe:

E77 (Gdańska-Mława-Płońsk-Warszawa)  –  35 km – 80 ton/godz.

Drogi lokalne:

nr 62 (Płock-Wyszogród-Nowy Dwór Mazowiecki)  –  20 km – 60 ton/godz.

nr 623 (Nowy Dwór Mazowiecki-Pomiechówek-Serock)  –  25 km – transport TIR

Linie kolejowe:

Trasa Gdańsk-Warszawa  –  30 km – 40 ton/godz.

Top
Accessibility