Zagrożenie powodziowe

Pierwsze udokumentowane wylewy rzek Wisły i Narwi jakie nawiedzały Nowy Dwór Mazowiecki pochodzą z XIX w.
Wysokie wezbrania Wisły występowały równocześnie z szerokimi rozlewiskami, których nie ograniczały wały przeciwpowodziowe. Pierwsza z nich wystąpiła w 1813 r. Nie znamy szczegółów, wiemy że była to wielka powódź.
Następnymi w roku 1844, 1876 i w marcu 1888. Były one katastrofalne w skutkach dlatego, że równocześnie na wysoką wodę Wisły nałożyło się wezbranie wód Narwi. Ponadto w 1876 r. wiosenna powódź niosąc wdzierające się z Wisły kry lodowe w koryto Narwi, doprowadziła do katastrofy budowlanej wznoszonego mostu na Narwi, co wpłynęło na opóźnienie oddania mostu.

Powiat nowodworski leży w dorzeczu rzeki Narwi, która niemal równoleżnikowo przecina Ziemię Nowodworską z kierunku południowo-wschodniego na zachód na długości ok. 33 km.

W środkowo wschodniej części powiatu znajduje się do rzeki Wisły jej prawobrzeżnego dopływu – Narwi.

W widłach tych rzek leżu miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

W przypadku przerwania wałów okalających miasto może nastąpić zalanie terenów miasta oraz gmin przyległych do tych rzek:

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:

– od Narwi do ul.Warszawskiej 2500 osób do ewakuacji, teren zalewowy ok. 8 km2

– od Wisły do ul.Wojska Polskiego 4500 osób do ewakuacji, teren zalewowy ok. 5 km2

Gmina Czosnów:

– 5 miejscowości, 2500 osób do ewakuacji, teren zalewowy ok. 27 km2

Gmina Leoncin:

– 19 miejscowości, 2600 osób do ewakuacji, teren zalewowy ok. 43 km2

Gmina Pomiechówek:

– 3 miejscowości, 600 osób do ewakuacji, teren zalewowy ok. 12 km2

Top
Accessibility